W dniu 7.01.2017 r. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Łódzkiego Związku Kynologicznego w Polsce wybrało na okres trzech lat nowe władze Oddziału: Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
W dniu 20.08.2019 r. Zarząd Oddziału przekonstytuował się. V-ce Przewodniczącą d/s Organizacyjnych została Małgorzata Sowińska.

 
ZARZĄD ODDZIAŁU
  Przewodniczący Zarządu Rafał First
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych

Małgorzata Sowińska

  V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Anna Pakulska
  Skarbnik Monika Wrońska
  Sekretarz

Piotr Niedzielski

  Członkowie Zarządu

Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Małgorzata Lula-Forysińska
Krzysztof Sawicki
Anna Szymańska-Modrzycka
Joanna Kuśmierek
 

  Zastępcy Członków

Anita Adamczyk
Wojciech Burski
Krzysztof Kołodkiewicz
Marian Paweł Bocianowski
Agata Bujnowicz

     
     
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
  Przewodniczący

Jadwiga Rogowska

  Sekretarz

Natalia Glubińska

Członkowie

Krzysztof Fiks
Anna Machniak-Pisarska
Anna Rył
Magdalena Skraba
Iwona Stępniak
 

Zastępcy Członków

Grażyna Słodzińska
Paweł Zwierzchowski

     
     
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Laura Świderska

wtorki 18.00 - 20.00

     
     
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
  Przewodniczący

Elżbieta Kubczak

  Zastępca

Dominik Podrażka

  Sekretarz Magdalena Pąsiek
  Członkowie Anna Frymus
Michalina Fulara
Agata Owczarska
Piotr Rutkiewicz
 
  Zastępcy Członków Agnieszka Skraba
Stanisław Minakowski
Grażyna Hofman-Beda
     
     
RZECZNIK PRASOWY
  Małgorzata Sowińska

środy 18.00 - 20.00

     
     

Aktualizacja:  22.08.2019