Zarząd Oddziału
 
Rodzaj opłaty
 
Opłata
wpisowe do ZKwP 70 zł

składka członkowska 2018 r. 70 zł

rejestracja psa 25 zł

rodowód krajowy, księga wstępna 60

nostryfikacja 60

rodowód eksportowy 120 zł

rodowód eksportowy - wystawienie w trybie ekspresowym 300 zł

nostryfikacja rodowodu zagranicznego - w trybie ekspresowym 150 zł

metryka 30 zł

tatuaż (za każde szczenię) 8

karta miotu 25

karta krycia 25 zł

rejestracja przydomka hodowlanego w ZG ZKwP i FCI 120

zmiany w obrębie przydomka hodowlanego 120

rejestracja przydomka hodowlanego w FCI (już zarejestrowanego w ZG ZKwP) 60 zł

materiały informacyjne i regulaminy 5 zł

dojazd na przegląd miotu - na terenie Łodzi 30 zł

dojazd na przegląd miotu poza terenem Łodzi - za 1 km 0,70

opłata ryczałtowa za przesyłkę 10

   
Konto bankowe oddziału:  PKO S.A. VI O/Łódź   35 1240 3031 1111 0000 3426 6805